Välkomna till JOK:s Halvårsmöte

Av: Mats L. | Datum: 2020-09-09 | Visad 91 gånger

Tid: 27 September kl 15-16.30
Plats: Granskog (utomhus) samt digitalt via Teams

Vi kommer på halvårsmötet att gå igenom följande agenda:

1) Mötets öppnande och val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare)

2) Godkänna agenda och övriga punkter

3) Fyllnadsval: Valberedning och Grankommitté

4) Information om ekonomiska läget (utifrån beslutad budget och corona-påverkan/anpassningar)

5) Beslut om reviderad arrangemangsplan (25manna, 10Mila och Barkarbyloppet)

6) Beslut om behov av renoveringar av Granskog och nytt arrendeavtal

Möteshandlingar kommer att laddas upp i filarkivet veckan innan mötet. Av miljöskäl kommer vi inte att skriva ut möteshandlingar till de som är på plats i Granskog. Varje deltagare ansvarar för egen utskirft av mötesunderlag om behovet finns.

Vi uppmanar medlemmar att delta digitalt för att inte överstiga folkhälsomyndighetens rekommendation om samling av max 50 personer. Detta gäller speciellt vid dåligt väder.

Länk till Halvårsmöteshandlingar (inloggning krävs)


Kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar