Medlemmarna är föreningen!

Av: Leif M. | Datum: 2024-04-12 | Visad 438 gånger | Saluterats av 0 medlemmar

Att vara medlem i en förening bör ju innebära att man är en ”föreningsmänniska”.
Någon har sagt: ”Föreningsmänniska! Ett trevligt ord som betyder att man är intresserad av annat och andra än sig själv.”
Vackert – eller hur!?

Järfälla OK har existerat sedan 1958 och de som väljer att vara medlemmar i vår förening är ju därmed de som ser till att vår förening kan leva vidare. Varje år görs en genomgång av vårt medlemsregister. Vilka har betalat medlemsavgiften? Vilka har hört av sig för att avsäga sitt medlemskap? Vilka har kanske glömt att betala? Förfallodagen för medlemsavgiften är egentligen sista januari, men först i och med mars månads utgång är arbetet klart, påminnelser gjorda och summeringen kan göras.

För år 2024 har ganska exakt 420 personer (en minskning från tidigare år) valt att lösa medlemskap (inklusive hedersmedlemmar), 160 kvinnor och 260 män, så ja, vi är fortsatt en klubb med 60 % manliga medlemmar. Nu återstår arbetet med att plocka bort de som inte längre är kvar som medlemmar. Man behöver ta bort behörigheter för hemsidan, kolla upp tävlingskonton och se över medlemsgruppen på Facebook. Det krävs en del ideellt arbete för denna process förstås och åtminstone fyra personer är delaktiga i detta, ett arbete som ofta sker i det tysta.

Under ett normalt år så växer medlemsantalet något under året. I går startades exempelvis en nybörjargrupp för barn som torde generera ett 15-tal nya medlemmar, likaså hålls en nybörjarkurs för vuxna i maj som brukar ge ett tiotal nya så framåt hösten passerar vi nog 450 medlemmar igen.

Men vi vill så klart bli fler! Medlemsavgifterna i vår förening är en av de absolut viktigaste intäktskällorna och en avgörande hörnsten för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på den nivå vi gör nu. Färre medlemmar = färre/mindre omfattande aktiviteter. Så naturligtvis är det viktigt att vi alla hjälps åt med att hålla medlemstalet uppe. Ni som inte löser familjemedlemskap, gör det! Även stöttande, icke aktiva, medlemmar är viktiga! Tipsa vänner, grannar och bekanta och vår klubb och vår verksamhet, vi har något för de allra flesta!

Tänk om vi kunde öka andelen kvinnor till åtminstone 45%! Tänk om vi kunde komma upp i 500 medlemmar igen! Det var några år sedan nu och ett bra mål för 2025, eller hur!?

Tack för att du är medlem i Järfälla OK, du är viktig!


Kommentarer

En kommentar

Logga in om du vill skriva en kommentar.

Kloka ord om att vara Föreningsmänniska , som Leif Mörkfors  skriver om. Jag är inte aktiv på något sätt i JOK sedan ca 15 år men medlemsskapet är viktigt. Mats Abrahamsson

Mats, 2024-04-19

D:9 T:22 Loggen