Rapport från årsmötet

Av: Leif M. | Datum: 2024-03-06 | Visad 530 gånger | Gillats av 5 medlemmar

Söndagen den 18 februari samlades ett 20-tal medlemmar i Granskog för det årliga årsmöte.

Första hälften av mötet behandlade 2023. Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelserna samt ekonomin. Föreningen har ett behov av att öka intäkterna och därför har vi därför skapat en Sponsorgrupp (som behöver fler deltagare) för att se om det går att hämta något där. Vi behöver också se till att behålla och helst öka antalet medlemmar igen, då vi under de senaste 2 åren sett ett medlemstapp som på sikt kan påverka vår verksamhet negativt. Kan fler bli familjemedlemmar? Hur får vi fler att bli aktiva i föreningen? Har du som medlem några tips till oss i styrelsen?

Efter en kort paus med kaffe och tillbehör så fortsatte vi med den framåtblickande delen. Den består främst av val av styrelse samt övriga poster i sektioner och kommittéer. Valberedningen hade som vanligt gjort ett mycket gott arbete. Vi har några vakanser kvar, där den viktigaste är att det saknas en eller två personer till Grankommittén. Kan DU tänka dig att hjälpa till i Gran-, Trivsel eller Granskogskommittén? Hör av dig till dig direkt – du behövs!

Det hade inkommit en motion om utveckling av vår hemsida. Där fick gruppen bakom motionen i uppgift att tillsammans med Eric Roller göra en översyn och göra hemsidan mer aktuell och inbjudande för nya/blivande medlemmar.

Styrelsen delade ut ett stipendium ur Hans Edwalls minnesfond till William Grunder. Han får det för att ha ansvarat för sekretariatet vid flera av våra tävlingar samt att han utvecklar och sköter radiokontroller vid våra arrangemang.

Trotjänarinnan Carin Runqvist avgick, efter hela 20 år, som kassör för vår förening. Hon har lagt ned ett stort arbete med ekonomin som alltid har varit i mycket god ordning. Årsmötet beslutade enhälligt att välja Carin till hedersmedlem!

Nästa år vill vi gärna se att flera medlemmar kommer på årsmötet. Det är ett mycket bra tillfälle att bekanta sig med verksamheten. Och man riskerar inte att bli vald till någon post mot sin vilja bara för att man är närvarande!

För den som vill läsa mer så ligger protokollet samt övriga handlingar i filarkivet: /filarkiv/index.html?folder=%C3%85rsm%C3%B6teshandlingar%2F2024

/Andreas Grunder, ordförande


Kommentarer

Inga kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar.

D:9 T:29 Loggen