Organisationen 2023

Organisationsnummer 813200-4774
Kontakta oss

Sektion / Kommitte

Namn Uppdrag
Styrelsen Andreas Grunder Ordförande
  Ola Bovallius Vice Ordförande
  Carin Runqvist Kassör
  Malin Kvarnefalk Sekreterare
  Jonathan Alm Ledamot - Granskog, Markfrågor, Tävlingar
  Henrik Hansson Ledamot - Motion
  Maria Edvardsson Ledamot - Elit Träning & Tävling
  Teresia Wällstedt Ledamot - Ungdom
  Leif Mörkfors Ledamot - Kommunikation
  Frank Steiner Adjungerad
  Magdalena Grunder Adjungerad
     
Ungdomssektionen Teresia Wällstedt Ordförande
  Roger Sundberg Kassör
  Ida Palmqvist Sekreterare och informatör, 7-12 verksamhet
  Sara Andersson 13-16 verksamhet, UK
  Hans Lundin 13-16 verksamhet
  Helena Andersson Ledamot
  Niklas Wernersson Ledamot
  Jenny Kimblad Adjungerad ledamot
     
Elit, Träning och Tävlings-sektionen Maria Edvardsson Ordförande
ett@jarfallaok.se Magdalena Grunder Sekreterare och informatör
  Johan Sköld  Kassör
  Nils Edvardsson  Sammankallande elit, UK
  Malin Kvarnefalk Sammankallande träning
  Ann Roller Sammankallande tävling, UK
  Manne Hammarberg Ledamot
  Sara Hertegren Ledamot
  Lars Palmqvist Ledamot
  Frank Steiner Ledamot
  Mark Åkesson Ledamot
  (Anders Nissar) Klubbtränare - rådgivare, väljs ej av årsmötet
     
UK, uttagningskommite stafetter Ann Roller UK juniorer, seniorer och damer 35+
(del av Elit & Träning & Tävling) Maria Edvardsson UK damer 35+
  Per Nilsson UK herrar 35+
  Nils Edvardsson UK juniorer och seniorer
  Robert Pedersen UK ungdom
  Sara Anderson UK ungdom
     
Motionkommittén Henrik Hansson Ordförande
  Mikael Hedin Motionsorientering
  Thierry Reigner Admin och info
  Göran Lundqvist Ledamot
  Per Lind Naturpasset
  Helena Sellmark Ledamot
  Vakant Ledamot
  Vakant Ledamot
  Vakant Ledamot
     
Arrangörskommittén Jonathan Alm Ordförande
  Göran Reinholdsson  
  Asbjörn Grövlen  
  Vakant  
  Vakant Admin och info
     
Kanslikommittén Roger Sundberg Startavgifter, skicka fakturor till roger.sundberg@gmail.com
  Siv Eriksson Medlemsregister
  Per Nilsson Klädförsäljning
  Eva Svanberg Klädförsäljning
     
Kartkommittén Bo Rock Försäljning
  Lars Palmqvist Ledamot
  Niklas Svensson Ledamot
  Göran Lundqvist Ledamot
  Per Nylund Markägarkontakter 
     
Info / Hemsida Jonathan Alm Eventor och IdrottOnline
  Maria Pedersen JOKaren
  Eric Roller Webmaster
  Leif Mörkfors Reportage
     
Stug- och materilakommittén Lars-Åke Jonsson Fixare
  Lars Palmqvist Fixare
  Tryggve Berglund Fixare
  Lars Jonasson Materialförvaltare
  Andrea Silier Mathantering, inredning
     
Granförsäljning Jon Sundberg Sammankallande
  Fredrik Bartsch  
  Thierry Reignier  
  Mikael Byström  
     
Revisorer Susanne Bovallius  
  Bo Rock  
     
Valberedning Asbjörn Grövlen  
  Stefan Sundelius  
  Vakant  
     
Trivselkommitté Magdalena Grunder  
  Britt-Marie Reinholdsson  
  Magnus Sneitz  
  Hans Sylvan  
  Vakant  
  Vakant  
     

Uppdaterad: 2023-09-12 av Maria E.