Organisationen 2017

Organisationsnummer 813200-4774

Sektion / Kommitte

Namn Uppdrag
Styrelsen Mats Lundbäck Ordförande
  Ola Bovallius Vice Ordförande, Elit, Träning
  Carin Runqvist Kassör
  Mikael Byström Sekreterare, KM
  Jonathan Alm Ledamot - Granskog, Markfrågor, Tävlingar
  Erling Nordmark Ledamot
  Frank Steiner Ledamot - MTB-O
  Leif Mörkfors Ledamot - Ungdom
     
Ungdom Leif Mörkfors Ordförande
  Roger Sundberg Kassör
  Maria Edvardsson  
  Ann Roller  UK
  Robert Pedersen  
  Andreas Grunder  
  Sara Andersson 7-12 verksamhet
  Conny Andersson  
     
Elit &Träning Ola Bovallius Ordförande
  Nils Edvardsson  Kassör
  Mikael Byström UK, KM-ansvarig
  Lars Palmqvist Resor
  Mårten Waldenfjord  
  Malin Kvarnefalk  
     
Motion Bo Winander Motionsorientering
  Karl-Axel Johansson Naturpasset
  Per Lind Naturpasset
     
MTB-O Frank Steiner  
  Vakant  
     
Kansli Roger Sundberg Startavgifter, skicka fakturor till roger.sundberg@gmail.com
  Siv Eriksson Medlemsregister
  Per och Pernilla Nilsson Klädförsäljning
     
Kartor Bo Rock Försäljning
  Ulf Radler Kartdatabaser
  Per Nylund Markägarkontakter 
     
Info / Hemsida Maria Pedersen Webredaktör
  Eric Roller Webmaster
     
Stugan Lars Palmqvist  
  Lars Jonasson Materialförvaltare
  Allan Edblom  
     
Granar Karl-Axel Johansson  
  Bo Winander  
  Per Lennart Karlsson  
     
Revisorer Stefan Sundelius  
  Bo Rock  
     
Valberedning Göran Reinholdsson  
  Maria Edvardsson  
  Bo Rock  

Uppdaterad: 2017-12-14 av Jonathan Alm