Organisationen 2024

Organisationsnummer 813200-4774
Kontakta oss

Sektion / Kommitte

Namn Uppdrag
Styrelsen Andreas Grunder Ordförande
  Leif Mörkfors Vice Ordförande, Kommunikation
  Jörgen Örnebrand Kassör
  Malin Kvarnefalk Sekreterare
  Jonathan Alm Ledamot - Granskog, Markfrågor, Tävlingar
  Henrik Hansson Ledamot - Motion
  Maria Edvardsson Ledamot - Elit Träning & Tävling
  Teresia Wällstedt Ledamot - Ungdom
  Mikael Svensson Ledamot
  Frank Steiner Adjungerad
  Magdalena Grunder Adjungerad
     
Ungdomssektionen Teresia Wällstedt Ordförande
  Roger Sundberg Kassör
  Ida Palmqvist Sekreterare och informatör, 7-12 verksamhet
  Sara Andersson 13-16 verksamhet, UK
  Hans Lundin 13-16 verksamhet
  Helena Andersson Ledamot
  Niklas Wernersson Ledamot
  Jenny Kimblad Ledamot
     
Elit, Träning och Tävlings-sektionen Maria Edvardsson Ordförande
ett@jarfallaok.se Magdalena Grunder Sekreterare och informatör
  Johan Sköld  Kassör
  Nils Edvardsson  Sammankallande elit, UK
  Malin Kvarnefalk Sammankallande träning
  Ann Roller Sammankallande tävling, UK
  Manne Hammarberg Ledamot
  Sara Hertegren Ledamot
  Mark Åkesson Ledamot
     
UK, uttagningskommite stafetter Ann Roller UK juniorer, seniorer och damer 35+
(del av Elit & Träning & Tävling) Maria Edvardsson UK damer 35+
  Per Nilsson UK herrar 35+
  Nils Edvardsson UK juniorer och seniorer
  Robert Pedersen UK ungdom
  Sara Anderson UK ungdom
     
Motionkommittén Henrik Hansson Ordförande
  Mikael Hedin Motionsorientering
  Thierry Reigner Admin och info
  Göran Lundqvist Ledamot
  Henrik Erlandsson Ledamot
  Helena Sellmark Ledamot
  Johan Westring Ledamot
  Vakant Ledamot
  Vakant Ledamot
     
Arrangörskommittén Jonathan Alm Ordförande
  Göran Reinholdsson  
  Asbjörn Grövlen  
  Vakant  
  Vakant Admin och info
     
Utbildningsansvarig Stefan Sundelius  
     
Kanslikommittén Roger Sundberg Startavgifter, skicka fakturor till roger.sundberg@gmail.com
  Siv Eriksson Medlemsregister
  Per Nilsson Klädförsäljning
  Eva Svanberg Klädförsäljning
     
Kartkommittén Bo Rock Försäljning
  Lars Palmqvist Ledamot
  Niklas Svensson Ledamot
  Göran Lundqvist Ledamot
  Per Nylund Markägarkontakter 
     
Info / Hemsida Jonathan Alm Eventor och IdrottOnline
  Asbjörn Grøvlen JOKaren
  Eric Roller Webmaster
  Leif Mörkfors Reportage
     
Stug- och materialkommittén Lars-Åke Jonsson Fixare
  Lars Palmqvist Fixare
  Tryggve Berglund Fixare
  Vakant Materialförvaltare
  Andrea Silier Mathantering, inredning
     
Granförsäljning Jon Sundberg Sammankallande
  Thierry Reigner  
  Ylva Jonzon  
  Vakant  
     
Sponsorgrupp Andreas Grunder Sammankallande
  Magnus Sneitz  
  Mats Rönnlund  
     
Trivselkommitté Magdalena Grunder  
  Magnus Sneitz  
  Vakant  
  Vakant  
  Vakant  
     
Revisorer Susanne Bovallius  
  Bo Rock  
     
Valberedning Asbjörn Grövlen  
  Stefan Sundelius  
  Vakant  

Uppdaterad: 2024-03-08 av Jonathan A.

D:7 T:18 Loggen