JOKaren

JOKaren är klubbens årsbok.

Grunden i årsboken är många av de reportage som under året lagts upp på hemsidan. Även KM-resultaten är en självklar del.

Bidrag gärna med reportage på hemsidan som speglar vad som händer i klubben under året. Reportage är roliga att läsa när händelsen är aktuell, samtidigt som de är roliga att ha med i årsboken som kan sparas för framtiden. Du kan lägga in ett reportage på hemsidan genom att

1) Lägg in reportaget själv direkt på hemsidan.
    Detta görs från knappen "lägg in reportage" på startsidan.

eller

2) Skicka med e-post till Maria Pedersen.
    Skicka som Word-dokument eller bara text + bilder. Bilder bör alltid bifogas som egna filer.

Att tänka på: När vi lägger in reportage gör vi det med sunt förnuft, och vi anger vem som är fotograf till eventuella bilder.

Fotnot: JOKaren var tidigare klubbens tidning som gavs ut flera gånger om året t.o.m år 2012. Dessa tidningar finns också att läsa i arkivet.

Länk till JOK:aren i filarkivet:
https://www.jarfallaok.se/filarkiv/?folder=Jokaren

Uppdaterad: 2022-01-22 av Maria P.

D:7 T:16 Loggen