Historia

Nedan följer JOK:s historia för de 10 första åren. Texten är tagen ur JOK:aren nummer 100 som utkom i slutet av 1968. För åren därefter vore det tacksamt med bidrag.

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

__________________________________________________
Årgång 10   28 november 1968   nr 100/9 1968
REDAKTION:              Kuli och Ubs
Redaktionsadress: Drabantvägen 7, 7 tr Jakobsberg
__________________________________________________

JÄRFÄLLA ORIENTERINSGSKLUBB nr 1 1958

Sedan ett par år tillbaka har frågan om en orienterings- klubb i Järfälla varit aktuell, och den har disku- terats och undersökts, och nu mitt i julbrådskan har saken mognat och resulterat i en specialklubb för orientering och skidor. Järfälla OK heter den nya sammanslutningen, som hoppas bli ett, samlande organ för friluftsidrotterna inom kommunen. Den 15 december hade ett 25-tal personer samlats i Mirolas hypermoderna klubbrum i Jakobsberg för att dra upp riktlinjerna för den närmaste tiden. Diskussionerna blev också mycket sakliga och gemytliga, och klubben tycks ha goda förut- sättningar för att utvecklas och gå framåt. Till trevnaden bidrog också Stockholms 00, Erland Söderström, som kåserade och visade vackra bilder från skidspelen i Lahtis 1958. En annan hedersgäst var Gösta Hällman från "Sumpan".

Vilket program har nu denna klubb? Ja, klubben kommer i första hand att ha orientering, och skidor samt skidorientering på programmet med därtill, hörande instruktionsverksamhet, för nybörjare av olika åldrar. Och vilka medlemmar vill man ha? Jo, alla slag av medlemmar -kvinnliga såväl som manliga - tävlingsmedlemmar och andra som är med för motionen och trevnaden skull samt ungdomar och sådana som kan finna nöje, och av- koppling i att arbeta med friluftsidrotter. Klubben vill inte bara försöka ordna träningar och tävlingar för sina medlemmar utan även skapa trevnad och underhållning vid sina sammankomster.


Detta är JOK-aren nr 100

JÄRFÄLLA OK fyller i år 10 år. I samma stund passar JOK-aren på att ut komma med sitt hundrade nummer. Ingenting passar väl då bättre än att se tillbaka på den tid som har varit. Vi vill försöka med lite historieskrivning och använder då som källa JOK-arens nummer 1 - 99.

Ur JOK-aren nummer 1 har vi redan saxat in- ledningen. Ja, egentligen hette inte tidningen JOK-aren på den tiden utan rätt och slätt JÄRFÄLLA ORIENTERINGSKLUBB, men tidningens målsättning var ändock densamma, Tidningens redaktörhette Marianne Wirén-Blomgren, och det första numret utkom i december 1958. Ett inslag, som har varit, årligen återkommande kunde man läsa redan i premiärnummet nämligen följande: "Bland vårens många tävlingar vinkar tiomilakavlen, och det gäller att vara vältränad i år för det blir säkert konkurrens om platserna i laget. Känns raderna igen? Ja efter denna inledning vänder vi blad och kastar oss direkt in i JOK:s historia. Mycket nöje!

Året är 1959.

Klubbens första årsmöte har avhållits, och av de 35 medlemmarna hade 23 bänkat sig i Gillegårdens trevliga lokaler. Förhandlingarna leddes av Arne Blomgren. Till klubbordförande valdes Lennart Sandell och dessutom ingår i styrelsen Hans Nordström, Nils Majling, Folke Pettersson, Nils Johansson, Arne Lundberg och Marianne Wirén- Blomgren. Suppleanterna heter Maj Holmberg och Gösta Sahlberg.

En nationell orientering skall ordnas under augusti, så vi hoppas, att Du kan reservera litet tid för den sakens skull.

Förslag till klubbmärke skall vara sekreteraren Marianne Wirén-Blomgren tillhanda före den 15 februari Bastun komnit igång och från den 25 februari bli det, även dambastu på onsdagarna. För dem som inte känner till bastun kan meddelas, att den är belägen Engelbrektsvägen. 28 Jakobsberg.

Det första KM:et i skidorientering har hållits i trakten av Västerhaninge och Berga, och uppskattad banläggare var Gösta Sahlberg, som svarade för en välordnad tävling. Vi lyfter hatten för junior- mästaren Göran Pettersson och seniormästaren Hans Nordström.

Arne Lundberg rapporterar att han tillsammans med Thure Karlsson och KA Modin kunnat registrera 254 prov för snöstjärnan.

Träningen fortsätter med bastu på torsdagarna kl 19 och löpträning på söndagarna, men den 15 mars beräknar vi lägga upp en träning på 2 - 3 mil. Nr 5 fortfarande 1959.

Medlemssiffran är just nu 42.

Stockholms orienteringsförbund har i år en orienteringsserie indelad i 3 grupper och eftersom vi är en ny klubb har vi hamnat i grupp 3 norra. Serien omfattar 4 tävlingar och övriga föreningar är: Birka, Dala, Djurgården, Österåker, Tjärnen, Spånga, Täby och Vällingby. I första seriematchen mot Tjärnen och Täby kom vi tvåa, medan vi i den andra matchen - mot Djurgården och Dala - tog hem segern. Vi var själva arrangören och vår ord- förande Lennart Sandell hade lagt upp det hela till stor belåtenhet. Tävlingen gick vid Kairo.

Vårt första Tiomilalag är nu uttaget och består av: Nils Majling, Hans Nordström, Honnry Karlsson, Folke Westerlin, Bengt Larsson, Erik Stråhle, Ragnar Holmberg, Folke Petterson, Nils Johansson, och Gösta Sahlberg. (Nuvarande red, årgång -68, vill påpeka för nya medlemmar att Honnry Karlsson = Cnath).

Den förste distriktsmästaren Arne Lundberg, rustmästare och filantrop, skrev historia den 10 maj 1959 och blev Järfälla OK:s första DM-mästare i fälttävlan, som gick vid Marvikarna i Sörmlands finaste orienteringsmarker. Vi gratulerar varmt och uppriktigt.

Gökotteloppet går den 31 maj med Nils Majling som arrangör. Den nationella tävlingen den 23 augusti gick utmärkt både arrangörsmässigt och ekonomiskt. Tyvärr skriver dagspressen inte så mycket numera om orientering, men det lilla som stått har faktiskt bara varit rosor åt banläggare och andra.

En intressant förfrågan har föreningen fått. Kommunen har nämlingen före en tid sedan inköpt ett friluftsområde i närheten av Ängsjö, och nu gjort en sportanläggning inom detta område. Rivningsvirke skulle kunna erhållas från kommunens rivningshus, men arbetet och skötseln av anläggningen skulle föreningen svara för.

Dag-KM i orientering gick den 4 oktober vid Åva. Nisse Johansson segrade i seniorklassen medan juniorernas uppgörelse vanns av Björn Lindkvist.

Vid septembermötet bestämdes att klubbdräkten skall bestå av röd skjorta och byxor. Märta Pettersson åtog sig att skaffa tyg och sy skjortor.

Orienteringsserien igen. I den tredje matchen blev vi hårfint besegrade av Spånga(jaha.)och Täby.

2-milens segerherre heter Hans Nordström och korades strax utanför Enköping.

Nytt år, nu 1960

Marianne Wirén-Blomgren lämnar redaktörskapet och NOMAC alias Hasse Nordström tar över. JOK-aren börjar med att bli 2-sidig! Årets andra nummer blir dessutom i färg.

Skido-KM vanns av Cnath Carlsson medan Oliver Hansson tog hem juniorernas uppgörelse.

2 seriematcher i rad har avverkats och det blev seger i båda.

Klubbmärket har fastställts.

Räfts och rättarting! Under våren har många av klubbens surt förvärvade kronor runnit bort genom de aktivas nonchalans med de s.k. okynnes- anmälningar. Som ni vet, har vi inom klubben satt som, mål att vi skall betala de aktivas start- avgifter. Startavgifterna 1959 kostade 900 kronor och för 1960 har vi kalkylerat med ca 1200 ~ 1300 kronor. Detta är mycket pengar, varför de aktiva bör tänka sig för innan de anmäler sig till en tävling.

Tredje seriematchen gav också seger och ledning i tabellen med 1 poäng. Tiomilakavlen - nej inte den här gången heller. Hösttävling i år igen. Banläggare Hans Nordström och Nils Johansson, medan Arne Blomgren blir tävlingsledare.

Natt-KM ser som segrare Elis Axelsson, medan Oliver Hansson vinner klubbens första KM för juniorer natt. Dag-KM-mästare blev: seniorer Elis Axelsson, juniorer Oliver Hansson och pojkmästare Christer Lidén.

Årsmötet avhålles på Ängsjö friluftsgård.

1961

JOK-aren heter för första gången JOk-aren. Detta i nummer 22.

I Stigfinnarloppet i skido går Nisse Fogeby in på andra och Cnath Carlsson på tredje plats.

Placering i tiomila blir 105. Med 53 min och 51 sek tog vi Spånga i den första obligationsmatchen. 13 man var det i laget. Banorna hade strängats av Lennart Sandell och Arne Blomgren. Som målplats hade valts Domarudden. 7 priser av 9 togs hem av JOK-are. Vid Spånga-matchen vår klubbskärm designad av Märtha Pettersson premiär. Vid natt-DM går, Nisse Fogeby in på 15:e plats. Hasse Nordström bli Gök-mästare. Ku-ku.

Nationell nattorientering den 30 augusti. Start- och mål i Kallhäll. Barnläggarna Hans Nordström och Nisse Fogeby har bekymmer med en biffko. Tävlingsledare denna gång är Nisse Majling.

Vår begäran hos Fritidsnämnden om uppförande av bastu vid Ängsjö har nu avancerat så långt att ärendet är bifallet av nämnden. Medel är reserverat på nästa års stat och frågan skall avgöras av kommunalfullmäktige i höst.

JOK-aren nr 31. Tillfällig redaktör Sli alia Stig Lidén. Vi läser att Nils Fogeby blir nattmästare tillsammans med junioren Christer Lidén. Dag-KM ser följande mästare: Seniorer Cnath Carlsson, oldboys Folke Pettersson, damer Märtha Pettersson, juniorer Oliver Hansson och pojkar Agne Baggström. I november är medlemstalet uppe i 84. Bland årets framgångar kan, noteras att vi har vunnit serien ochtagit klivet upp i klass 2. Ett lovande namn i klubben är pojken Göran Tornling som kommit på andra plats i tävlingen om StOF:s ungdomspriser. Årets sista - 2-milen - togs hem av Cnath.

För att stärka klubbkassan ordnas skinklotteri. Lottantal 1000.

1962

JOK-aren har fått en hel redaktion. Hela 4 personer! Elis Axelsson blir Skogskarl.

Vid årsmötet den 28.11 196l avgick ordförande Lennart Sandell och som ny ordförande kom Hans Nordström. En motion angående bildande av en skidsektion avslogs efter en livlig debatt.

Vid årsfesten vid Svenska maskinverken försvann bl a 600 köttbullar.

Kommunens finanser är dåliga och frågan om JOK-bastu vid Ängsjö avslås.

Ordförande Hasse N tar hem ytterligare ett Skido- KM. Skidkommittén arrangerar DM i skidbudkavle för juniorer.

1962 är ett ödesår för svensk orientering. Gulsoten härjar och förbundet beslutar om total- stopp fram till 1 juli. På hösten skall klubben arrangera nationell orientering med Hasse Nord- ström och Nisse Fogeby som banläggare och med Nisse Majling som tävlingsledare.

Klubben har fått en klubbstuga. Från den 1 maj förfogar klubban över en egen stuga. Den är belägen vid Terrängvägen 54. Tillhörande mark- område är hela 50 000 m2 varför träningsledaren Rune Gustavsson anser att området bör döpas till godset.

JOK-arna ägnar sig åt cykelorientering.

Klubbens hundrade medlem blir Birger Gustavsson. JOK:s fjärde arrangemang blev en dyblöt till- ställning. Anmälningslistan upptog hela 810 namn, och banläggarna hade lyckats plocka ut hela 30 kontroller i denna gigantiska tävling.

Vid allmänt möte beslutas att lägga ned skid- verksamheten och helt satsa på orientering och skidorientering. Vid samma möte inväljs några ungdomar med namnen Hans Holmberg, Jan Liljedahl och Christer Rydmell.

Nya klubbmästare damer Gun-Inger Lundström, pojkar Göran Tornling, juniorer Christer Lidén, oldboys Folke Westerlin och seniorer Karl-Axel Johansson. Obligationsmatchen mot Spånga tas detta år av SIS-arna. Men så svarar de ju också för banorna. Seger marginalen var 26 minuter. Lång-KM tas hem av Nisse Fogeby.

Inför 1963 beslutar styrelsen att satsa på toppen. Skinklotteri igen - nu med 2000 lotter som, går åt som smör.

JUBILEUMSÅRET 1963.

Gösta Tornling leder gymnastik vid brandstationen. Hasse Nordström blir skogskarl. Vid en klubbträff ger Bertil Norman lektion i användande av karta och kompass.

Cnath Carlsson och Göran Tornling - Jan Gunsell blir klubbmästare i skidorientering. I DM i skido blir Janne Liljedahl tvåa i klass ÄP.

Klubben skall arrangera DM i budkavle. Till ban- läggare utses trion Hans Nordström, Nils Fogeby och Elis Axelsson medan Arne Blomgren och Nils Majling blir tävlingsledare. Arrangemangen klaffar perfekt och tävlingen går även bra ekonomiskt sett.

I årets Tiomila hamnar vi på 83:c plats.I cup- matchen mot Tureborg, Tumba och Goterna vinner JOK med 12 rnnuter. Lilla Tiomila visar våra ungdomar börjar bli farliga. Vi får in ett lag på åttonde och ett på 32:a plats. Jan Gunsell, Tommy Uvhagen och Göran Tornling kommer tvåa vid Enebybergs budkavle. I juli detta år är medlemstalet uppe i 119.Gökmästare blir en yngre junior - Christer Lidén.

Träningsläger avhålles strax utanför Grängnesberg. Obligationsmatch mot Spånga igen. Nu tar vi revansch för förra årets miss och vinner med 5 minuter. I år skall vi sälja 3000 skinklotter. Antalet tycks öka med 100 för varje år. I distriksmatchen mellan Dalarna, Stockholm, Östergötland och Närke deltar Hans Holmberg, Bengt Friberg och Christer Lidén. Hasse lyckas bäst med en femteplacering. Natt.KM tas hem av Nisse Fogeby och Christer Lidén. För första gången tävlas på 25 000-del vid ett DM. Skandal säger vissa, toppen tycker andra - bara kartan blir mer exakt. Klubb- mästare blir Elis Axelsson bland seniorerna, Bengt Larsson bland oldboys och Christer Lidén i junior- klassen. 2-mils-KM hemförs av Nils Fogeby. Hans Holmberg är fortfarande i stöten och visar upp en fin tävlingssäsong.

Grönsaksbladet = 50 000-delen över Görvälnskogen och Hummelmora kompletteras. Vårt första kart- ritningsjobb. Säsongen avslutas med lunch på Nygård i Täby.

1964 - ett mellanår

Klubben köper egen cykelergometer och inbjuder till första pedalträning den 1 februari.

Cnath Carlsson tar senior-KM och jan Liljedahl junior-KM i skidorientering.

Elis Axelsson blir förbundsgubbe. Sekreterare i StOF.

Cnath Carlsson tar hem ÄO-klassen i Södertäljes nationella skidorientering. Vi vinner cupmatchen mot Järla, Fredrikshof och Enskede och tar steget upp i klass 1. Nu väntar de verkliga motståndarna!

KM i banläggning blir en viktoria för Nisse Fogeby.

I 10-mila, vårens höjdpunkt, rosar vi inte marknaden. Våra 2 lag blir 106 resp 126. Hans Holmberg härjar i prislistorna. Blir Gökmästare och vinner bl a pojkklassen i Vännäs. JOK debuterar i SM-sammanhang. Får ett juniorlag med i SM-kavlen. Trion 'Tommy Uvhagen, Hans Holmberg och Göran Tornling blir 29:a i den hårda konkurrensen. Klubbmästare: Dag, seniorer Cnath Carlsson, oldboys Ragnar Holmberg, juniorer Tommy Uvhagen, pojkar Hans Holmberg, damer Gun-Britt Eriksson, flickor Ann Uvhagen. Natt seniorer Nils Fogeby, juniorer Jan Brolin. 2-milsmästerskapet tas också det av Nils Fogeby.

Den sista obligationsmatchen mot Spånga tog vi hem med 38 min 45 sek. SIS-arna svarade för arrange- mangen vid Bergshamra och 73 löpare ställde upp. Varför då sista obligationsmatchen? Jo, i och med årsmötet fanns våra motståndare helt plötsligt i JOK! Spångagänget gick med andra ord över till JOK.

Vid årsmötet utökas JOK:s styrelse med en tävlings- och ungdomskommitté. Årsavgiften höjs till 20:- för seniorer. För första gången säljer vi julgranar. Resultatet blir strålande. Nästan vartenda barr går åt. Detta ger mersmak.

1965 - många tävlade , bra resultat.

Hårda tag från början. JOK-arens första nummer. Handlar mest om träning. JOK:aren - nu med ny stor redaktion om 5 man - får en formidabel bilga - JOX-aren.

Stor förbrödringsafton i klubbstugan, Rolf Krohn håller tal till fåren.

Cnath Carlsson åter klubbmästare i skid- orientering. Tommy Uvhagen tar juniormästerskapet.

I februari uppgår medlemsantalet till 165. Storklubb?

Per Arne Moberg, Ulf Radler och Hans Holmberg vinner LUGI-kavien för pojkar. I seniorklassen blir våra lag 9 och 10. Uppåt-för JOK! I cupen klass fajtas vi mot Hellas, Lidingö och Skogs- luffarna. JOK-are ställer upp och det är nära. När 15 lagmedlemmar räknats in ligger.JOK tvåa endast tolv minuter efter segrande Lidingö. Klang och jubeldag! 3 lag på 10-mila! Placeringarna blir 44, 121 och 138. Inte illa. Lilla 10-mila blir dock ännu bättre. Trion Hans Holmberg, Ulf Radier och Göran Tornling tar hem segern. Till yttermera visso får vi in vårt andra lag på 5:e plats. JOK - klubben med de starka ungdomarna! Hans Holmberg sprider skräck bland Stockholms pojkar. Vinner allt! Gökmästare Yngve Johansson. I Siljanskavlen blir vi 24:a. Storsjökavlen - en ny viktoria. Sensation. Nästa år kommer vi med A-laget! Klubbmästare detta år, Natt seniorer Björn Johansson, juniorer Tommy Uvhagen. Dag, seniorer Nils Fogeby, oldboys Ragnar Holmberg juniorer Göran Tornling, damer Inger Wiberg och pojkar Ulf Radler. 2-milen vinns av Eje Molin. 30 man startar.

JOK-aren sätter nytt rekord. 14-sidigt nummer. Vi börjar med en märkesliga.

Vid Bergshamra arrangerar vi stortävling med drygt 1000 deltagare. Allt klaffar perfekt. Banläggare Nisse Fogeby, Rolf Krohn och Norbert Lindevall. Tävlingsledare är Hand Nordström.

I SM-kavlen för juniorer blir Tommy Uvhagen, Hans Holmberg och Göran Tornling 7:a. Tjusogt! Antalet skinklotter bara stiger. I år säljer vi 7000. Vi får en DM-mästare. Jan Liljedahl heter han och vinner natt-DM för yngre juniorer. Tvåa annan JOK-are - Tommy Uvhagen.

Julgransförsäljningen går utmärkt. Inbringar 3000:- till klubbkassan. JOK:s bästa säsong avslutas med stor årsfest på Bällstahof.

I mellandagarna startar så träningen för.

1966 - ett nytt storår?

Framgångarna börjar den 16.1. Uffe Radler vinner klass ÄP vid Södertäljes nationella skid- orientering. Vi blir merarrangörer i S:t Eriks- kavlen. Ett lag har vi med , som hamnar på 20:e plats.

Vid en träff på Ängsjö talar rikskonsulenten Kalle Gawelin om elitträning, något som tränings- kommittén genast anammar.

Kjell Bergqvist och Jan Liljedahl blir klubb-mästare i skidorientering. Någon vecka senare inleds fotoorienteringen i Skåne. 4 JOK-lag ställer upp i Lugi-kavlen med bästa placering 10. Den hårda vintern fördröjer vårsäsongen och det är besvärligt med träningen. Stigtomtakavlen blir en arrangörstabbe avd gäller seniorklassen. Våra juniorer springer dock in på platserna 4 och 5. Tiomilakavlen några veckor senare ger ingen större framgång. Vi ställer upp med 3 lag. 2 orkar runt och hamnar på platserna 55 och 87. En liten besvikelse. Sämre än förra året.

Frågan om ny klubbstuga aktualiseras. Den nuvarande är för trång. Vid 8 års ålder blev stugan för trång skulle man kunna skalda. Styrelsen hemställer hos kommunen att få arrendra mark intill Bruket för bygge av klubbstuga med bastu. Vid ett möte väljs en klubbstugekommitté bestående av Hans Nordström, Gösta Tornling, Rolf Krohn, Tor Gunsell och Stig Nelsson.

Medlemstalet är i maj uppe i 188. Klubbmästare 1966: seniorer Eric Ericsson, oldboys Regnar Holmberg, juniorer Göran Tornling, damer Ingrid Ohlsson och pojkar Ulf Radler. Nattmästare blir Yngver Johansson och Hans Holmberg. 2-milen tas även den hem av Yngve Johansson. Hans holmberg blir fjärde man i SM för YJ medan Göran Tornling hamnar på 18:e plats i ÄJ. Dessutom förekommer en hel del klassegrar under säsongen varför slutomdömet blir gott. Vi är på väg uppåt.

Detta visar sig även.

1967 - Tiomilagenombrottsåret

Hans Nordström fjuttar som tävlingsledare iväg startraketen för S:t Erikskavlen. Vi är även detta år medarrangör. JOK:s lag hamnar på plats 22. Arrangemangen genomförs på ett föredömligt sätt.

Vid ett styrelsemöte beslutar man utreda frågan om träning inför Tiomila. Något drastiskt måste göras för att komma i topp.

Sträng - vår kära finansminister - sätter en käpp i hjulet för byggande av klubbstuga. 25% lyxskatt. Aj-aj! Skidorienterings-KM ser Kjell Bergqvist och Ulf Radler som segrare. I en klubbmatch mellan JOK, Skogsluffarna och Hellas tar de sistnämnda hem spelet med 16 minuter före oss. Birger Holmberg tilldelas det nyinstiftade tävlingsmärket Elit IV. Får märke nr 2. Den 21 april arrangerar vi nattävling vid Åsätra skola i Roslagen. Rolf Krohn, Nisse Fogeby och Eje Molin svarar för banorna medan Stig Lidén basar över arrangemangen. 627 anmälda till tävlingen, vilket genomfördes utan missöden.

Bror Karlsson blir klubbmästare i banläggning.

28-30 april har vi 10-milaträningslager vid Marietorp. Löparna specialtrimmas inför den stora tävlingen. När dagen Tiomila randas är våra löpare i topptrim. Och vid Riala händer det. JOK blir tvåa efter att ha haft ledningen ett tag på sista sträckan. Med 3.33 får vi stryk av Kristinehamns OK. Ulf Eriksson - Erik Nyström - Göran Tornling - Nils Fogeby - Jan Liljedahl - Tommy Uvhagen - Eric Ericsson - Hans Holmberg - Eje Molin - Yngve Johansson hette grabbarna som gjorde't. Bästa Västerortslag. I Lilla Tiomila var vi (som vanligt) ännu bättre. Trion Michael Ländin, Ulf Radler och Hans Holmberg tog nämligen hem segern.

Vi får en klubblokal vid Frihetsvägen i Jakobsberg.

Skinklotter - hela 10 000 skall säljas detta år.

Årets träningsläger går i Dalom. I DM har vi stora framgångar.

Ingrid Ohlsson vinner DJ och Hans Holmberg YJ. I ÄJ tar Christer Rydmell, Tommy Uvhagen och Göran Tornling hem lagplaketten. Vid SM blir Ingrid och Hasse tvåa i sina respektive klasser, Yngve Johansson går in på 19:e plats vid natt-SM medan han på dagen tappar något och hamnar på plats 49. Björn Sprängare, Stig Nelson och Christer Rydmell heter natt-KM-mästarna. På dagen blir Eje Molin seniormästare Börje Palmqvist oldboysmästare och Hans Holmberg juniormästare. Jan-Arne Nilsson, Elsie Johansson och Birgitta Wannegård heter mästarna i pojkar, damer och flickor. 2-milen ser som segare Yngve Johansson.

Inför 1968 får vi fin förstärkning. Sören Runeson från OK Kåre skriver på.

Vi ritar kartor. Tillsammans med Rotebro ritas en 25 000-del över Ängsjöområdet och kring Hummelmorapartiet ses Ulf Eriksson smyga omkring med kompass, penna och kartunderlag. Skalan skall vara i 1:10 000.

Tävlingsåret är fantastiskt. 36 segrar blir facit. Hans Holmberg toppar med 13 segrar följd av Ingrid Ohlsson med 9.

Året avslutas med julgransförsäljning som ger ett mycket fint netto.

10-Milaträningen inför 1968 startas redan under hösten. Placeringen skall förbättras är parollen! Hur det gick framgår vid läsning av historien över.

Jubileums- och jubelåret 1968

Det börjar med att vi väljer in medlem nummer 200. Hon heter Märta Tornling och hedras som sig bör med ett fång blommor.

Sören Runeson är nominerad till B-landslaget.

Vid SOFT:s årsmöte har JOK rösträtt. Detta beroende på det fina SM-resultatet 1967. Hans Nordström är från 1968 förbundsgubbe. Blir enväldig UK-man.

Vid SM i skidbudkavle blir JOK 11:a genom Kjell Bergqvist, Ulf Eriksson och Sören Runeson. I övrigt tränas det hårt inför Tiomila ~ en träning som visar sig ge fin utdelning. Årets tävling går vid Riksten och för första gången kör man på 25 000-delskarta.Vad händer då? Jo, vi vinner! En jublande JOK-skara hejar fram Sören Runeson när han efter ett helt fantastiskt lopp spurtar mot mål efter en lång tävling som startade dagen innan. Med 7.30 vinner vi före Asikkalan Raikas från Finland. Vilken viktoria! Ulf Eriksson - Stefan Johansson - Eric Ericsson - Göran Tornling - Jan Liljedahl - Tommy Uvhagen - Hans Holmberg - Eje Molin - Yngve Johansson - Sören Runeson var grabbarna som bärgade den åtråvärda segern.

Innan 10-mila har vi arrangerat en nattävling vid Ängsjö på den nya 25 000-delen. Nytt deltagar- rekord var det vid denna allt igenom lyckade tävling. Stig Lidén var tävlingsledare medan Rolf Krohn, Nils Fogeby och Christer Rydmell svarar för banorna. KM i banläggning ser Ulf Eriksson som segrare.

Vi ställer upp i Jukola-kavlen i Finland och är nära att upprepa framgången från 10-mila. Inför sista sträckan har vi ledningen, men det vill sig inte riktigt utan vi slutar så småningom på 21:a plats. 2-mils-KM i går på våren och där vinner Yngve Johansson igen.

Efter ca 800 timmars arbete är Hummelmorabladet färdigt. Det invigs med en tävling den 10 augusti. Hans Nordström och Ulf Eriksson heter banläggarna medan Ulf Bjälkefors är tävlingsledare. För första gången har vi internationellt deltagande. Tyskt, engelskt och danskt.

I landskampen mellan Sverige och Norge får vi in Ingrid Ohlsson som segrare bland damjuniorerna medan Hans Holmberg blir tvåa bland herr- juniorerna. Vi får vår första SM-segrare. Han heter Hans Holmberg och segrar i natt-SM för juniorer. Hans blir även tvåa i dag-SM för ÄJ.

Klubbmästare 1968 blir: Dag, seniorer Yngve Johansson, oldboys Börje Palmqvist, juniorer Hans Holmberg. Följande nattmästare koras: seniorer Göran Tornling och oldboys Börje Palmqvist. En uppmärksammad seger noterar vi i och med vinsten i Allsvenska sexklubbsmatchen. Med 14 minuter slår vi tvåan Västerås OK. Trea blir Södertälje IF, fyra Malmia, femma Kristinehamns OK och sexa Tierp.

Under hösten startas styrketräning i Sporthallen. Detta som ett komplement till gymnastiken.

Vi har glömt att notera att vi även 1968 var medarrangörer i S:t Erikskavlen i skidorientering. Även detta år fungerade Hans Nordström som tävlingsledare.

Ja, de tio år JOK har verkat har varit skiftande. Flera goda resultat har uppnåtts. En fråga, som emellertid ännu har lösts är vår klubbstuga. Men det arbetas hårt och med säkerhet kommer även denna viktiga detalj att få sin lösning inom - som vi hoppas - en snar framtid. När detta. Skrivs stundar snart årsmöte. Enligt vad vi fått erfara kommer vår styrelse att få nytt utseende inför 1969. Vi ser dock med stor förhoppning framåt i tiden och tror att de kommande 10 åren kommer att bli framgångsrika. Men det kommer an på oss alla hur vi får det - alltså inte bara på styrelser och kommittéer. Hur var det stod i den första JOK-aren? Jo, man måste vara igång redan nu, om det skall bli resultat, och de som skall vara med i vårens orienteringar bör starta sin konditions- träning snarast. Bland vårens många tävlingar vinkar tiomilakavlen, och det gäller att vara vältränad i år för det blir säkert konkurrens om platserna i laget. Vi instämmer till fullo! Alltså ses vi vid träningen nästa gång. slutligen vill JOK-aren tacka läsekretsen för ni stått ut med oss. Samtidigt riktar vi ett stort tack till alla, som hjälp till att föra fram JOK till den position vi för närvarande har. Samtidigt, önskar vi alla - styrelse, kommittéer och tävlande - lycka till i framtiden. Med den fina medlemsstock vi för närvarande har kommer det att bli ett nöje att få skriva nästa jubileumskrönika om femton år.

Uppdaterad: 2007-03-20 av Jonathan A.

D:7 T:32 Loggen