Granskog - vår klubbstuga

Järfälla OK:s klubbstuga, Granskog, är beläget på Järvafältet ca 500 meter SV om Översjön. Klubben har stugan som bas i sin verksamhet och åtminstone varje tisdag träffas klubbmedlemmarna för att träna vid 18-tiden.

Under 2010-2012 har vi renoverat både klubbhuset och omkläningsrum, dusch och bastun. Dessutom har Järfälla kommun byggt ett elljusspår vid parkeringen våren 2013. Spåret är 2,5km.


Med bil tar man sig bäst till Granskog via Gamla Enköpingsvägen mellan Jakobsberg och Kallhäll. Man svänger av vägen vid Berghem/Polhem och följer en grusväg ca 400 meter till parkeringsplatsen. Därifrån är det ca 300 meter gångväg till klubbstugan. Med kommunalt färdsätt åker man pendeltåg till Jakobsberg eller Kallhäll, därefter buss 542 eller 560 till hållplats Berghem. Vid busshållplatsen går man sedan norrut längs Gamla Enköpingsvägen och in på grusvägen enligt ovan. Se Busstidtabell.

Uthyning av Granskog
Om man vill hyra eller har frågor om Granskog är det enklast att maila till Jonathan, alm1@rocketmail.com, det är Jonathan som sköter bokningen. Mobilnr 0739-86 25 27 men maila helst. Betala görs till vårat plusgirokonto 22 49 32-4 ange vem betalningen avser.

Prislista

Enbart omklädningshuset i samband med en träning 500kr
Både klubbstugan och omklädningshuset - halvdag max 4 timmar 1000kr
Både klubbstugan och omklädningshuset - heldag mer än 4 timmar 1500kr
Både klubbstugan och omklädningshuset - dygn 2000kr


Klubbmedlemmar som vill hyra klubbstugan privat betalar halva priset. Åldersgräns för att få hyra är 18år och måste vara närvarande på plats. Vid ej utförd slutstädning debiteras en extra kostnad.

Se bokningskalendern när det är uthyrt. Det kan vara bra att även kolla i den vanliga kalendern så det inte krockar med klubbens egna verksamhet.


Dusch och bastun

Klubben köpte in baracken Granskog 1969 från Tunga Befälsförening efter att från 1962 hyrt villan Solvalla i västra Jakobsberg som klubbstuga. Den 1 januari 1971 invigdes bastubyggnaden, som senare byggdes ut.

Namnet Granskog nämns första gången i jordeboken 1589. Torpet, som ligger i direkt anslutning till klubbstugan, beboddes och brukades då av Lasse och var ett torp under Säby. Från 1600-talet har torpet brukats självständigt. Jordbruket lades ner 1940 men den sista brukaren Rickard Malkom Wilsson bodde kvar till 1970. Torpet är numera Järfälla skidklubbs klubbstuga. Ekonomibyggnaden är nu föremål för rivningsdiskussioner.

Järvafältet är ett naturreservat inrättat i första hand för att befrämja det rörliga friluftslivet. Terrängen består av partier med berghällar med en del betesmark insprängda mellan höjdpartierna. Berggrunden består mestadels av gnejs, granit och gnejsgraniter, och i sänkorna finns morän och varvig lera. Både i skogen och på ängarna kan man träffa på nötkreatur. Mellan 1907 och 1970 var Järvafältet ett militärt övningsområde. Ett tecken på det är de skyttegravar och värn som finns kvar i skogen och så sent som in på 1990-talet hade man inte minröjt alla områden. Under militärperioden var det knappast något skogsbruk att tala om och detta har medfört att det bl a finns många lokaler med storstammig granskog kvar på Järvafältet.


Karta framtagen till Micro-KM 1997

Uppdaterad: 2016-05-09 av Eric R.

Vägbeskrivning via Googles Kartor (till Granskogs parkeringsplats).

D:7 T:21 Loggen