Orienteringskartor

Alla kartor

Aspnässkolan
Skolkarta över Aspnäskolan

Barkabyskolan
Skolkarta över Barkabyskolan

Barkarbyskogen
En närkarta runt elljusspåret öster om Flygarvägen.

Berghemskolan
Både en skolkarta över skolgården och en närkarta i området närmast Berghemskolan.

Björkebyskolan
En skolkarta som täcker ett lite större område runt skolan.

Bro
En karta runt och norr om Bro centrum.

Bro-Bålsta
Orienteringskarta. En riktig storskog där bland annat USM 2003 och Synsamdubbeln 2007 avgjordes.

Brunna
En gammal orienteringskarta över området mellan E18 och Livgardet.

Fasteboskolan
En skolkarta över Fasteboskolan.

Fjällenskolan
En skolkarta över Fjällenskolan.

Frölunda
En äldre kara över Frölundaskogen söder om Kungsängen.

Järvafältet
En stor karta över hela Järvafältet. Det går att få ut många olika särtryck ur kartan.

Kallhäll
Orienteringskarta

Kallhällsparken
En närkarta.

Kvarnparken
En karta i sprintnorm över Jakobergs sportfält och husen i västra Jakobsberg.

Lejondal Östra
Orienteringskarta

Lillsjön Tibble
Orienteringskarta

Lundaskolan
En skolkarta

Nibbleskolan
En skolkarta.

Sandviksskolan
En skolkarta

Skäftingeholmen
En äldre karta över Skäftingeholmen väster om Viksjö.

Säbyholm
Orienteringskarta med mestadels tallhed. Vissa hyggen har tillkommit. Besök gärna Rösaring som finns med på kartan.

Ulvsätra
Närkarta

Veddesta
Närkarta

Viksjö
Orienteringskarta

Västra Lejondal
En gammal orienteringskarta över ett fint område.

Ängsjö
Kartan täcker hela Ängsjöfriluftsområde. På kartan finns Ängsjö friluftsgård med dusch och café.

Kartbeställning
Bo Rock
mobil 070-7551447
e-post: bo@rock-consulting.se

Fritidskarta norra Järvafältet
Norrkartor har i samverkan med Järfälla och Sollentuna kommun producerat en fritidskarta i skala 1:12500 över Norra Järvafältet. På kartan finns särskilt utmärkt motionsspår, leder, ridvägar, badplatser, caféer, gamla torpplatser mm. Kartan är producerad 2008 och kostar 70 kr. Den kan beställas eller hämtas enligt ovan.

Digitalt kartmaterial
Ansvarig för klubbens digitala kartor är just nu vakant.

Vill du beställa utsnitt ur kartdatabasen kan du kontakta Bo Rock (se ovan). OBS! Enligt överenskommelse med Norrkartor skall klubbens kartansvarige ALLTID kontaktas innan nyttjande av material där Norrkartor har upphovsrätten (t.ex Järvafältet, Ängsjö).

Nyttjande av data ur kartdatabasen kostar 50 kr per utskriven karta exklusive ev. tryckkostnader. Betalning görs via pg 22 49 32-4 med mottagare "Järfälla OK, kartkommittén".

Veckans Bana
Olka banor med skärmar i skogen.

Arrangemangsansvarig
Jonathan Alm är ansvarig för klubbens arrangemangsplanering.
Ansvaret för klubbens mark- och jaktkontakter har Per Nylund.
Innan du planerar ett större träningsarrangemang eller lägger banor åt andra klubbar/företag på våra kartor bör du kontakta Jonathan. (Jonathan 0739-86 25 27 eller jonte@jarfallaok.se)

Uppdaterad: 2023-04-23 av Eric R.

D:8 T:27 Loggen