Järfälla OK:s Alkohol- och drogpolicy

Samhällets lagar och regler för alkohol, tobak och droger skall följas.

Järfälla OK är en orienteringsklubb som bedriver ideell verksamhet med mål att arrangera orienteringsaktiviteter, för våra medlemmar, som sporrar till utveckling och ett livslångt idrottande oavsett ålder och vald ambitionsnivå.

Genom vår antidrogpolicy vill vi färmedla till alla berörda att idrott och droger inte hör ihop och att vi har ett hälsosamt perspektiv i vår tanke om idrott. I vår förening har ledare skyldighet att agera när drogproblem/dopning upptäcks. I övrigt har alla medlemmar anmälningsplikt om man misstänker att någon minderårig far illa. Även andra personer i verksamhetens närhet bör alltid kontakta ledare eller styrelsemedlem när misstanke föreligger.

Vår antidrogpolicy innefattar tobak (rökning och snusning), alkohol, narkotika och dopningspreparat. I viss omfattning också kosttillskott och energidrycker.

Förhållningssätt:

Kosttillskott och energidryck - Att satsa på en näringsrik kost är alltid ett bättre val än att äta piller och pulver samt att dricka energidrycker. Klubben bör minst en gång per år informera om detta till exempel i samband med teoripassen.

 • Om vi upptäcker ungdomar under 15 år som använder energidryck ska ledare påtala det olämpliga i detta bruk.

Tobak - Föreningen skall vara medveten om tobaksrökningens skaderisker och informera om de begränsningar av rökning i föreningens lokaler och utrymmen samt på vissa områden som finns utomhus, vilket regleras i tobakslagen. Vi tillåter inte att våra ungdomar (upp till 18 år) använder tobak inom vår verksamhet. Vi betonar även tobakens negativa påverkan på personlig hälsa och idrottsprestationer.

Föräldrar, aktiva från 18 år, ledare och tränare ska föregå med gott exempel och måste tänka sig för i sitt tobaksbruk samt helst undvika nyttjande i samband med träningar, tävlingar och läger.

 • Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar använder tobak så pratar vi med dem, informerar om vilka regler som gäller och vid upprepat ”regelbrott” kontaktas föräldrarna.

Alkohol - Inga alkoholdrycker ska förekomma bland ungdomar, ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet – t.ex. under trâningar eller tävlingar eller andra tillfällen då föreningen representeras. Med representation menas till exempel:

 • När du bär klubbkläder
 • När du befinner dig vid klubbflagga/klubbtält
 • Gemensamma måltider på ungdomsläger
 • Gemensam resa i buss/minibuss

Om det upptäcks att någon brutit mot förskrivna förhållningssätt inom ramen för föreningens verksamhet görs på följande sätt:

 • Enskilt samtal med berärd och när det är frågan om ungdomar tas omgående kontakt med föräldrarna.
 • Utifrån dessa samtal bestäms eventuella konsekvenser för de berörda.

Narkotika och dopingpreparat – Järfälla OK tillåter inte under några som helst omständigheter att någon av föreningens medlemmar brukar narkotika eller dopningspreparat i syfte att höja prestationsförmågan. All hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjuden enligt svensk lag.

Om vi skulle upptäcka bruk av narkotika och/eller dopingpreparat hos någon av våra medlemmar gör vi på foöljande sått:

 • Enskilt samtal med berörd och nör det ör frågan om ungdomar tas omgående kontakt med föräldrarna.
 • Utifrån dessa samtal bestäms eventuella konsekvenser för de berörda.

Ansvar:

Ansvaret för ungdomars hälsa och utveckling är gemensam för föräldrar och ledare genom stöd av denna policy. Ansvaret för att följa föreningens drogpolicy vilar på styrelse, ledare och medlemmar.

 • Styrelsen ansvarar för att se över och vid behov revidera denna policy.
 • Vid upptakts- och föråldramöten och ledarträffar skall denna policy vara ett verktyg som bidrar till diskussion och information.
 • Drogpolicyn skall exponeras på föreningens hemsida och på anslagstavla i Granskog.
 • Nya medlemmar ska få information om denna policy. Detta sker i form av ett välkomstpaket (ambition att skapa detta) som skickas ut i samband med godkännande av medlemskap.

Järfälla OK och Svenska Orienteringsförbundet följer RF:s Alkohol- och tobakspolicy.

Vid frågor kontakta ledare eller klubbens ordförande. Kontaktuppgifter finns på Järfälla OK:s hemsida.

[Denna ”Alkohol- och drogpolicy” är antagen av Järfälla OK:s styrelse vid styrelsesammanträde 2021-06-13.]

Uppdaterad: 2021-06-17 av Eric R.

D:7 T:15 Loggen