Träning: Orienteringsteknik

Tis 12 Oktober 2021, 18:00
Plats: Granskog
Ansvarig: AN och gruppansvariga

Ö 2126 Järfällas Natt-sprint. Mellan Säbysjön och Översjön. SportIdent. Spring banan flera gånger tills du är nöjd.. Töm pinnen utan att läsa av den mellan varje försök. När du är nöjd läser du av pinnen och får din tävlingstid. Banan mäter c:a 2 km.

Ta med laddad panlampa och din SportIdent.