Den här sidan kommer att uppdateras med mera information så fort som möjligt.

 

Arenan: Stora torget i Barkarbystaden, Järfälla.  Res gärna kommunalt med buss 567 eller buss 550 till Stora torget. Buss 567 går mellan Sollentuna station och Jakobsbergs station. Buss 550 går från Barkarby station. Med bil parkerar du på någon av det ordinarie parkeringsplatserna i området. OBS glöm inte P-skivan.
Klasser: Kvartsmarathon – herrar
Kvartsmarathon – damer
4km – herrar
4km – damer
4km – pojkar <15år (född 2003 eller senare)
4km – flickor <15år (född 2003 eller senare)
4km – funktionsnedsatta
1,7km – pojkar <12år (född 2006 eller senare)
1,7km – flickor <12år  (född 2006 eller senare)
1,7 km – funktionsnedsatta
1,7km – knattelopp utan tidtagning <8år  (född 2010 eller senare), Ledsagare är tillåtet.
Funktionsnedsatta: 4km passar gående/springande personer med funktionsnedsättning. Du kan delta med eller utan ledsagare.
1,7km passar för rullstolar och gående/springande med funktionsnedsättning. Du kan delta med eller utan ledsagare.
Lagtävling: Anmäl tre-fem löpare i ett lag och spring i kvartsmarathonklasserna.
Den sammanlagda tiden för de tre bästa räknas och ingår i lagtävlingen
(herr-, dam – och mixedlag*).
* Om de två första i mixedklassen är av samma kön räknas tiden för närmast därpå följande löpare av motsatt kön i lagtävlingen.
Lagtävlingen kostar inget extra.
Lagnamn fylls i i samband med din anmälan. Om du är först ut skapar du lagnamnet, de efterföljande lagmedlemmarna hittar lagnamnet i listan.
Anmälan: Görs på länk ovan senast den 22 april.
Kostnad 250kr för vuxenklasserna, 150kr för ungdomsklasserna och 100kr för funktionsnedsatta. Knatteloppet kostar 50kr.
Efteranmälan: På nätet senast den 29 april via länk ovan.
Kostnad 300kr för vuxenklasserna, 200kr för ungdomsklasserna och 150kr funktionsnedsatta. Knatteloppet kostar 50kr.
Alternativt direktanmälan på plats i ett tält vid målet mellan kl 9:00-10:00 i mån av plats.
Kostnad 400kr för vuxenklasserna, 300kr för ungdomsklasserna och 200kr funktionsnedsatta. Knatteloppet kostar 50kr.
T-shirt: Alla som anmäler sig kommer att få en t-shirt.
Nummerlapp &
T-shirt
Alla hämtar sin nummerlapp och chip vid tävlingsexpeditionen bredvid målet mellan kl 9:00-10:20. T-shirt delas ut samtidigt.
Tidtagning: Kommer att ske med ett engångschip som sitter på nummerlappen. Vid mellantid och målgång tas tiden när du springer över en tidtagningsmatta.
Start: Gemensam start i alla klasser nära målet.
Starttider: Kvartsmaran, herr och dam : 10:30

4 km, herr och dam: 10:40

4 km, funktionsnedsatta: 10:45

4 km, pojkar och flickor: 10:50

1,7 km, funktionsnedsatta: 11:00

1,7 km, pojkar och flickor: 11:05

1,7 km, knatteloppet: 11:10

Uppvärmning: Friskis & Svettis kommer att köra uppvärmning kl 10:10 vid målet innan start.
Naturreservat: Loppet går till största delen genom naturreservat på Norra Järvafältet varför alla löpare ombedes att ”ej skräpa ner i naturen”.
Banan: Större delen av banan går på grusvägar och större stigar. I början och i slutet av banan blir det kortare sträckor på asfalterade vägar.
Det kommer sitta KM-markeringar vid varje KM med start från 1km. Banan är kontrollmätt (av Lars Palmqvist) för att exakt motsvara en sk kvartsmara 10549 meter.
Färister mm: Loppet passerar fem sk färister som dock täckts över med skivor. En passage sker över en mindre bäck ca 800 m efter start där vi lagt ut övergångsplankor och ca 300 m från mål finns en avsmalnande passage där man inte kan passera i bredd.
Bansnitsling: Banan finns beskrivet i detalj på särskild plats med kilometeranvisningar om hur långt man sprungit och även utmärkt längs banan med skyltar. Förutom banfunktionärer finns bitvis röd/vita snitslar för att förtydliga banans sträckning.
Banfunktionärer: Dessa har gula västar och finns utplacerade längs banan inte minst i samband med vägskäl, färister och bommar (som öppnats!) samt där allmän trafik kan förekomma.
Vätska: Det kommer att vätska längs långa banan vid 5km. Även de två kortare banorna kommer att ha vätska.
Mellantidskontroll: Vid 5km respektive 10km.
Resultat: Klicka här
Prisutdelning: Sker på scenen klockan 12.  Alla deltagare får medalj. Vinnarna av lagtävlingen får pris. De fem första löparna i 4-km klassen. På kvartsmaran får de fem bästa herrarna och de fem bästa damerna pris.
Toalett: Finns i begränsad omfattning i anslutning till målet.
Värdesaker: Vi kommer inte att ha någon värdeförvaring.
Arrangör: Järfälla Orienteringsklubb tillsammans med Järfälla kommun och Barkarbystaden.
Tävlingsledning: Bo Rock, tävlingsledare                                                                      Albin Kvarnefalk, tävlingsledare
Bo Majling, biträdande tävlingsledare
Frågor:  barkarbyloppet@jarfallaok.se