Kommande Arrangemang

2024

2025


Arrangemangsansvarig

Jonathan Alm är ansvarig för klubbens arrangemangsplanering.
Ansvaret för klubbens mark- och jaktkontakter har Per Nylund.
Innan du planerar ett större träningsarrangemang eller lägger banor åt andra klubbar/företag på våra kartor bör du kontakta Jonathan eller Per.

Uppdaterad: 2024-05-05 av Eric R.

D:7 T:11 Loggen